RRHH i Consultoria Laboral

El nostre principal valor afegit és oferir un servei personalitzat i orientat a cada client mitjançant el qual siguem un departament més dins de l’empresa, assegurant la confidencialitat de la informació i ajudant a millorar la gestió del negoci.

En aquesta línia de negoci Medis es converteix així en el seu soci / assessor global de confiança.

RECURSOS HUMANS

L’àrea de Recursos Humans d’una companyia sota el model d’externalització permet als nostres clients disposar de les ultimes novetats en l’àmbit dels recursos humans. Medis disposa d’eines i personal especialitzats per a la òptima gestió d’aquest tipus de tasques crucials per al desenvolupament de les empreses.

Plans de retribució Flexibles, un sistema de retribució flexible permet als empleats triar els diferents elements que componen una part del seu paquet retributiu en funció de les seves necessitats i preferències individuals, optimitzant al mateix temps la seva fiscalitat. Per a l’empresa, millora la seva posició competitiva com a ocupador i dóna resposta a la diversitat del col·lectiu al que permet flexibilitzar la seva retribució però atenent a les necessitats de cada moment.

Portal d’empleats, la solució es basa en tecnologia web, per tant accessible des de qualsevol navegador compatible, la comesa fonamental és posar a disposició de l’empleat, informació general de l’empresa i personal de cada empleat.

 • Formació
 • Selecció
 • Avaluació de l’acompliment
 • Plans de millora de la productivitat
Recursos Humanos

CONSULTORIA LABORAL

 • Assessorament a Empreses, àrea laboral, defensa juridíca, representació i defensa en àrea fiscal i comptable.
 • Assessorament a Emprendededores, forma jurídica més apropiada, fonts per finançar el teu projecte, gestió laboral, gestions i tràmits davant l’administració.
 • Suport jurídic al teu projecte per a la teva major seguretat i confiança.
 • Serveis per a Particulars, prestacions de la Seguretat Social i Atur.
 • Assessorament i Defensa de drets laborals, Condicions de treball, Acomiadaments, Col·lectius de treballadors.
 • Contractació Laboral
 • Gestió de Nòmines
 • Assegurances Socials
 • Assessorament en matèria de Convenis Col·lectius
 • Assessorament contractació alta direcció, règims especials, clàusules contractuals avançades i especials
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Informes de costos salarials, quadres de comandament, imputació de costos, etc.
 • Assessorament i Gestió Tributària, declaracions de renda, requeriments i inspeccions d’Hisenda.
 • Afiliació (abonant una quota mensual podran rebre assessorament, i una sèrie d’avantatges en la tarifa mensual. Al mateix temps la primera consulta és gratuïta)
Consultoría laboral