Comercials

Medis el principal objectiu és donar suport a les petites i mitjanes empreses en la recerca d’oportunitats que li donin accés al mercat internacional, compta amb la col·laboració de professionals al servei de les empreses, centres tecnològics, universitats, i altres organismes oficials etc., que opera a més de 130 països de tot el món a través del principi de “no wrong door” creant una plataforma d’internalització – network (interrelacionar empreses de diferents països).

En aquesta línia de negoci Medis ofereix els seus serveis Comercials a:

COOPERACIÓ EMPRESARIAL

 • Proporcionar a les empreses informació sobre oportunitats comercials, normativa i polítiques europees relacionades amb empreses i sectors d’activitat.
 • Assessorament en comerç exterior (recerca de mercats i clients potencials)
 • Assistència empresarial a l’Exportació (tràmits, duanes, logística, documentació). Ens convertim en el seu departament d’Exportació.
 • Identificar i difondre oportunitats comercials entre les empreses.
 • Organitzar trobades empresarials per fomentar els acords de cooperació comercial entre les empreses participants.
 • Recollir les opinions de les empreses i l’impacte que tenen les polítiques i normatives actuals i futures i transmetre-les.
 • Prevenció i vigilància activa de riscos comercials paral·lelament recobrament d’impagats en cas de no haver resultat eficaç la prevenció.

COOPERACIÓ TECNOLÒGICA

 • Identificar i difondre ofertes i demandes de tecnologia entre empreses, universitats, centres tecnològics i altres organitzacions dedicades a la R+D+I.
 • Proporcionar a les empreses assessorament en temes directament relacionats amb la transferència de tecnologia com a Drets de Propietat Industrial i finançament.
 • Organitzar esdeveniments de transferència tecnològica per fomentar els acords entre empreses i referents de tecnologia.
 • Donar suport a les negociacions dirigides a la consecució d’un acord comercial o de cooperació tecnològica.

PARTICIPACIÓ de PROJECTES

 • Identificar i difondre recerques de socis per a la formació de consorcis i la presentació de projectes a convocatòries de programes internacionals.
 • Organitzar jornades de presentació de convocatòries per a la participació en programes europeus de finançament (VII Programa Marc Europeu d’R+D, Programa de Competitivitat i Innovació, ERA-NET, etc.).
 • Organitzar seminaris especialitzats de formació (preparació de propostes, gestió de projectes, etc.) per a la participació en programes internacionals de finançament.
Servicios comerciales