Operacions estratègiques

A Medis entenem la consultoria estratègica com un suport a les empreses i altres agents intermedis públics o privats per, a través de la definició del “cap a on anar”, desenvolupar tot un model d’acompanyament que els faci aconseguir els seus objectius. Com a equip som capaços d’abordar noves iniciatives empresarials, de desenvolupar transformacions dins de les empreses i institucions i de concebre nous models de desenvolupament regional.

Un equip molt multidisciplinar que està buscant créixer a través d’Aliances (en una primera fase) per anar consolidant un equip propi.

Els nostres projectes de Suport a la Implantació es basen en:

 • Combinació de coneixements sobre estratègia i sobre gestió del canvi.
 • Treball col·laboratiu amb l’equip directiu i amb altres nivells de l’organització per al desplegament de l’estratègia.
 • Assessorament permanent en la fase d’implantació.
 • Definició d’objectius i indicadors mesurables, amb diferents mecanismes.
 • Valoració de les diferents alternatives organitzatives, sobre la base de la nostra experiència prèvia i el nostre enteniment de les implicacions de l’estratègia en l’organització.
 • Acompanyament a Direcció
 • Plans estratègics
 • Diagnòstic amb el qual ajudarem a establir mesures correctores
 • Viabilitat de la companyia
 • Conveni de creditors amb importants lleves
 • Negociació bancària amb novació de les condicions contractuals pactades
 • Consulting directiu amb el qual us ajudarem en la presa de decisions empresarials així com oferirem una visió objectiva del vostre negoci de forma periòdica
Operaciones estratégicas