Econòmics i Financers

El departament econòmic financer de Medis està compost per experts consultors financers, amb una àmplia experiència com a directors i gestors, que ofereixen als nostres clients totes les tasques de la Direcció Financera d’una companyia. Per a això Medis compta amb un equip multidisciplinar que li mouen les mateixes inquietuds, convivim amb la realitat economico-social:

En aquesta línia de negoci Medis ofereix els seus serveis Econòmics i Financers en:

CONTROL DE GESTIÓ

Elaboració de quadres de comandament, seguiment i anàlisi de la rendibilitat, marges i resultats. Comptabilitat analítica, sistemes de costos, control i distribució de la informació. Disseny dels sistemes d’informació.

PLANIFICACIÓ FINANCERA

Definició dels pressupostos i seguiment de la seva execució, elaboració del pla de finançament, anàlisi de les desviacions i proposta de mesures correctores. Anàlisi de resultats.

GESTIÓ de la TRESORERIA

Control i seguiment del Cash-flow, relacions amb entitats financeres, gestió del crèdit i del risc, i reducció dels costos financers. Gestió de cobrament, i solució d’impagaments.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Processos de facturació, Organització dels processos vinculats a l’àrea econòmica-financera, desenvolupament, implantació i supervisió de processos administratius financers i comptables i disseny de fluxos administratius eficients.

SUPORT a GERÈNCIA i REPORTING

Disseny i preparació de reporting intern i extern i consolidació d’estats financers.

Servicios económicos y financieros