Comptables i Fiscals

Medis, amb una eficaç gestió econòmica financera es fonamenta en l’adequada gestió de la comptabilitat. Mitjançant l’elaboració de les dades comptables i la seva posterior anàlisi es coneix la realitat econòmica de l’empresa.

Per a això Medis compta amb un equip de tècnics especialitzats que ofereix als seus clients entre altres, els següents serveis:

COMPTABLES

 • Assessorament i Gestió Comptable
 • Elaboració d’Estats Financers
 • Comptabilitat en temps real
 • Auditoria interna
 • Obligacions comptables i societàries, Elaboració i Legalització de llibres oficials i Dipòsit de Comptes
 • Comptabilitat de Grups Societaris
 • Consolidació de Grups
El nostre avantatge competitiu és analitzar les obligacions tributàries amb una visió global oferint el màxim assessorament fiscal, anticipant-nos als esdeveniments, proposant la millor solució i generant valor als nostres clients:

FISCALS

 • Assessorament i Gestió Fiscal
 • Administració fiscal (compliment de les declaracions d’impostos, elaboració de llibres de registre, etc.)
 • Planificació fiscal
 • Consolidació fiscal
 • Fiscalitat Intenacional (expatriats, inversions estrangeres, etc.)
 • Inspecció i representació fiscal
 • Recursos i reclamacions
 • Procediments contenciós-Tributari
Contables y Fiscales